Actueel

Stichting Viverion in gesprek met zorgverlener IJsselzorg en het Meldpunt Discriminatie over oordeel College Rechten van de Mens (CRM).

Stichting Viverion gaat op korte termijn in gesprek met zorgverlener IJsselzorg en het meldpunt Discriminatie om gehoor te geven aan het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Eerder deze maand oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat Viverion, gevestigd in Lochem, ten onrechte een woning heeft geweigerd aan een man met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Door zijn stoornis ondervindt de man beperkingen in met name de communicatie. In het oordeel stelt het College voor de Rechten van de Mens hoge eisen aan de zorgplicht voor woningcorporaties bij de omgang met potentiele huurders met een beperking.

De betreffende man wilde een woning huren bij Viverion. Voordat Viverion besloot hem een woning te verhuren, vroeg zij om nadere informatie over onder meer zijn woonverleden bij een andere verhuurder en een gedegen behandelingsplan. Het woonplan dat de man samen met zijn hulpverlener opstelde en een door een psychiater opgestelde behandelovereenkomst, waren voor Viverion onvoldoende om vertrouwen te hebben in een goede huurrelatie.

Het Meldpunt Discriminatie Deventer adviseerde de man het College voor de Rechten van de Mens (CRM) te vragen om een oordeel. Het CRM overweegt dat Viverion de man niet wilde huisvesten omdat zij er geen vertrouwen in had dat een goede huurrelatie zou ontstaan. Volgens het College heeft Viverion het besluit om de man definitief niet te huisvesten gebaseerd op het (verbaal) agressieve gedrag en de communicatieve belemmeringen van de man. Deze belemmeringen vloeien echter voort uit zijn ASS. Daarmee heeft Viverion onvoldoende rekening gehouden bij haar beslissing. Zij had het gedrag van de man in de context van zijn handicap moeten bezien en daarnaar moeten handelen, door de beslissing schriftelijk en beter aan de man te onderbouwen.

Het overleg tussen de drie partijen moet leiden tot een situatie waarbij alle partijen er vertrouwen in hebben dat er een goede huurrelatie kan ontstaan.

Voor meer informatie
College voor de Rechten van de Mens https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen
Etty Hillesum centrum/Meldpunt Discriminatie Deventer – mr Margriet Maris, 06 5116 6161
Stichting Viverion – Rudie Eskes, Coördinator Wonen - 088- 321 32 10
IJssel Zorg – Martijn Traas, directeur - 0575-529446

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm