2020, het jaar van de 75ste herdenking van de bevrijding en de overwinning op het nazisme, begon veelzeggend: In Amsterdam bood voor het eerst een Nederlandse premier excuses aan voor het falen van de Nederlandse regering- en overheidsdiensten tijdens de Jodenvervolging. Daarnaast deed de Duitse regering haar naam als ´Wiedergutmacher´ eer aan en beloofde ruimhartig 4 miljoen euro voor het nieuwe Nederlandse holocaustmuseum. Het is de spreekwoordelijke Nederlandse karigheid tegenover die breed geëtaleerde Duitse schulderkenning, verantwoordelijkheidsbesef en ruimhartigheid.

Ons grote mondje tegenover de grote buur met fout verleden is in de loop der jaren wel wat verstomd geraakt. Met heimelijke bewondering kijken wij nu naar Duitsland hoe zij van haar fouten heeft geleerd.

Deze film kwam tot stand met steun van het Coproductiefonds Binnenlandse Omroep en vfonds

 

Biografie Ruben Gischler & Tobias Müller

Ruben Gischler (1965) groeide op in een gezin waar de tweede wereldoorlog en de verwerking daarvan een grote rol speelde. Hij studeerde Arabisch, Semitische talen en geschiedenis van het Moderne Nabije Oosten aan de universiteit van Amsterdam.  Een jaar woonde hij in Israel en werkte na zijn studie als interviewer voor Steven Spielberg’s Shoah Visual History Foundation. 10 jaar lang organiseerde hij voor het Amsterdams debatcentrum de Rode Hoed debatten. In 2014 verscheen zijn documentaire Een Rest keert weer over Joodse nederlanders die vlak na de oorlog illegaal naar het toenmalig Palestina vertrokken onder Brits bestuur. Hij publiceerde voor diverse Nederlandse kranten en tijdschriften waaronder het NIW. In 2018 was hij voor de tentoonstelling Exodus, illegale Palestinagangers 1945-1948, in het Nationaal Holocaust Museum (in oprichting), gastcurator.

 

Tobias Müller (1975). Opgegroeid in Bonn, vanaf jonge leeftijd in nauw contact met Nederland en de grensstreek. Studies politicologie, sociologie en culturele antropologie in Freiburg. Sinds 1997 werkzaam als journalist (schrijvende pers, radio, TV). Vanaf 2006 gevestigd in Amsterdam als correspondent Benelux voor Duitstalige dag- en weekbladen, onder meer Jüdische Allgemeine (Berlijn) en Tachles (Zürich), het NIW van Duitsland, respectiefelijk Zwitserland. Publicaties in het Nederlands onder meer in het NIW.

 

© 2022 Etty Hillesum Centrum | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KVKnr: 41245266 | NL 07 INGB 0006 6761 13 | Grafisch ontwerp VRMGVR | Technische realisatie Sieronline B.V.