Activiteiten

100jaaretty

Agenda

Leerhuis
Dinsdag, 24 April 2018, 19:30 - 21:30

labyrint chartresLeerhuis is een begrip afkomstig uit de joodse traditie. In een leerhuis komen allerlei mensen bij elkaar en je hoeft er niet geleerd voor te zijn.

Het is ook geen bijbelleesgroep. Het gaat om gewone mensen die geïnteresseerd zijn in het leren begrijpen van teksten uit het oude testament met de bedoeling er leefregels in te ontdekken die voor de dagelijkse praktijk van een ieder van belang zijn.

Waarom zouden we dat doen? Uitgangspunt is dat er in de oude teksten, die de één bijbel noemt, de ander Tora of Tenach, een opdracht staat die van belang kan zijn voor de mens, of die mens nu gelovig is of niet. (Genesis 2:3b "....hetwelk de Allerhoogste geschapen had om te volmaken." Staten Vertaling). Je kunt die opdracht heel simpel ontdekken; je kunt er ook heel makkelijk overheen lezen, zeker als je alleen leest. Daarom is het verstandig die tekst met elkaar en hardop te lezen en er vervolgens over te discussiëren. Op die manier is de kans groot dat je ontdekt dat de tekst meer betekenis heeft dan je in eerste instantie dacht.

leerhuisHet Leerhuis Deventer organiseert open bijeenkomsten, bedoeld voor iedereen die met het Jodendom wil kennismaken of die de al bestaande kennis daarvan wil verdiepen. Speciale voorkennis is niet vereist en vragen stellen wordt aangemoedigd. Er zijn leerhuisavonden met John Bos en Dodo van UdenDodo van Uden studeerde van 1962 tot 1970 theologie in Amsterdam, Oude Testament en Judaïca. Zij was toen onder andere leerling van Yehuda Aschkenazy. Zij is momenteel verbonden aan de Stichting LEV (Leren en Vernieuwen), die zich toelegt op het bevorderen van de studie van bijbel en joodse traditie. Zij is ook medewerker van de Folkertsma Stichting voor Talmudica. Dodo zal verder gaan met het bespreken van de teksten uit Numeri; we hebben het gehad over de nazireer (Num. 16), Korach (Num. 16) en Bileam (Num. 22 e.v.). John Bos volgde lange tijd leerhuis bijeenkomsten onder leiding van Yehuda Aschkenazy en cursussen van de Folkertsma Stichting voor Talmudica (nu Pardes) door Dodo van Uden.  Op de avonden met John Bos zullen verschillende teksten aan de orde komen met als basis teksten uit de Tenach, de Talmoed en het boek "Elke Morgen Nieuw". Verder wordt ook aandacht besteed aan uitleg van teksten vanuit de joodse, rabbijnse traditie, geïnspireerd door eerder genoemde leraren, maar ook door de voormalig Opperrabijn van Engeland, Lord Jonathan Sacks. Exegese met de nadruk op betekenis van de tekst voor nu. 

Datum Tijd Kosten Door
12 september 2017 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
26 september 2017 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
10 oktober 2017 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
24 oktober 2017 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
7 november 2017 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
       
16 januari 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
30 januari 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
13  februari 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
27 februari 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
13 maart 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
27 maart 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 9,= Dodo van Unen
10 april 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 9,= Dodo van Unen
24 april 2018 19.30 tot 21.30 uur   € 7,= John Bos
Plaats: Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 (op loopafstand van station en parkeergarage), behalve 24 oktober in de Synagoge Golstraat
Aanmelding: reservering niet nodig, betaling in de zaal
Informatie: John Bos, coördinator 0570-616611 of e-mail: johnyredon@hotmail .com

Aanbevolen literatuur: boek elke morgen nieuwVoor de avonden met John Bos: Elke Morgen Nieuw: Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van het Achttiengebed. Redactie: Aschkenasy, Kremers en Whitlau. Uitgegeven door de Folkertsma Stichting voor Talmudica in Hilversum. (www.folkertsmastichting.nlEn dit zijn de woorden: Arthur Green, Ten Have, ISBN 90 259 5242 9 Voor de avonden met Dodo van Unen: Numeri uit het Oude Testament.

De samenstelling van de werkgroep Deventer Leerhuis:

John Bos Paul Bandel
Bergkerkplein 3 Kerksteeg 3
7411 EN Deventer 7411 EW  Deventer
Ontwerp en realisatie website: Sitestorm