Activiteiten

100jaaretty

Agenda

Masterclass "Effectief antidiscriminatiebeleid"
Dinsdag, 29 Oktober 2019, 12:00 - 17:30

Een stevige aanpak van discriminatie is nodig. Het rijk legt veel verantwoordelijkheid voor de bestrijding en preventie bij gemeenten. Maar hoe ontwikkel je als kleinere gemeente lokaal antidiscriminatiebeleid?

En welke aanpakken werken echt? Movisie organiseert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in afstemming met lokale ADV’s masterclasses voor gemeenten in vijf verschillende regio’s. Meld je nu gratis aan!

Discriminatie in de samenleving is een hardnekkig probleem. Een stevige aanpak van dit probleem is hard nodig. Het rijksbrede antidiscriminatiebeleid legt een grote verantwoordelijkheid voor de bestrijding en preventie van discriminatie bij gemeenten. Zo kent het Nationale Actieprogramma tegen discriminatie een specifiek onderdeel dat gericht is op de lokale aanpak tegen discriminatie. In de Wet gemeentelijke discriminatievoorzieningen (Wga) is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn een Antidiscriminatievoorziening (ADV) in te richten die in ieder geval wettelijke taken in de gemeente uitvoeren als registratie van meldingen van discriminatie en het bijstaan van inwoners die discriminatie hebben meegemaakt. Voor deze wettelijke verplichting ontvangen gemeenten financiering via het gemeentefonds. Bij de verdere invulling van het lokale antidiscriminatiebeleid genieten gemeenten beleidsvrijheid. Het is wel de nadrukkelijke ambitie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om gemeenten te stimuleren en inspireren om lokaal antidiscriminatiebeleid te voeren.

De Masterclass wordt in vijf regio’s georganiseerd. Voor vier  bijeenkomsten is de aanmelding gestart. Elke Masterclass is gratis maar aanmelden is verplicht. 

Deventer

De Masterclass in de regio Noord-Oost is op dinsdagmiddag 29 oktober 2019 bij Etty Hillesum Centrum, Roggestraat 3 in Deventer.
Klik hier voor meer info of om je aan te melden via de site van Movisie.

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm