Etty vernieuwt

 

logo nb    nb header

 


Etty Hillesum Centrum vernieuwt

tot Laboratorium van de samenleving


In deze extra nieuwsbrief vertellen we u over onze plannen voor vernieuwing van het EHC. Die houden veel meer in dan een simpele verbouwing.

We vragen uw steun om ze te realiseren.

 

Terlouw kleinerAanpassen aan veranderende tijden

Discriminatie is niet uitgebannen, verre van dat. Daarom blijft het Etty Hillesum Centrum, dat vooral jongeren bewust wil maken van het gevaar van vooroordelen en discriminatie, zeer belangrijk.
Het is noodzakelijk dat het centrum zich kan aanpassen aan veranderende tijden. Daarvoor is geld nodig. Wie helpt?
Jan Terlouw

banner compleet voor nieuwsbrief etc

Een brug slaan

Het Etty Hillesum Centrum slaat een brug tussen de verschillende bevolkingsgroepen, en stimuleert dat we elkaar leren kennen en begrijpen, communiceren over wat van waarde is en gesprekken aangaan over verschillen. Het EHC is daarmee een laboratorium voor de samenleving om te onderzoeken en uit te proberen; om mensen met elkaar te verbinden, hoe groot de verschillen ook zijn.
Beter samen leven, daarmee houdt het Etty Hillesum Centrum zich bezig. En dat verdient uw aandacht en steun, meer dan ooit.

 

Aan vernieuwing toe

In bewaring gegeven aP5130171Het centrum is toe aan vernieuwing, zowel inhoudelijk als wat betreft de inrichting. Wij willen de tentoonstellingen en de educatieprogramma's aanpassen aan de huidige tijd.

Daarnaast willen we het Meldpunt Discriminatie Deventer, dat in het Etty Hillesum Centrum is gevestigd, meer bekendheid geven.

 

Veel moet veranderen, of wij gaan aansluiting bij de Deventer gemeenschap missen. Daarvoor hebben we een plan gemaakt. Dat kost natuurlijk geld. Wij vragen subsidies aan en de gemeente Deventer heeft al toegezegd dat we een bedrag krijgen. Maar ons plan kan niet slagen zonder bijdrage van particulieren.


 De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden; wat niet belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden om de slechte te verbeteren.
Etty Hillesum, 1942


Onze speerpunten voor de komende tijd 
Discriminatie en tolerantie
Vrede vrijheid en democratie
Identiteit en godsdiensten
Etty Hillesum
De Tweede Wereldoorlog en de vervolging van de joden

Wat is uw bijdrage?

 

• Wilt u financieel bijdragen?

Maak dan een eenmalige gift over naar NL07 INGB 0006 6761 13 ten name van het Etty Hillesum Centrum, Deventer.

• Wilt u donateur worden voor 30 per jaar of meer? Mail ons dan.


 

kunstwerk letters met sponsornamen in de schaduw kleinerKunstwerk: Voorraad liefde

Per letter te sponsoren

 

Eén ding is wel zeker: men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten.

Deze tekst schreef Etty Hillesum op 4 juli 1942.

De tekst komt in bronzen letters in de hal van ons centrum, met daarachter een portret van Etty.

 Dit kunstwerk is bedacht en wordt uitgevoerd door Krijnie Beyen.

De modellen van de letters worden gemaakt uit klei waarin vingerafdrukken te zien zijn, als metafoor voor de vele mensen(handen) die samen aan het EHC bouwen en het ondersteunen. Daarna worden de letters in brons gegoten.

 

Particulieren en bedrijven kunnen een letter sponsoren. Hun naam wordt dan als een soort schaduw achter de letter op de muur getoond.

De sponsorbedragen per letter zijn:

- € 250 voor particulieren en kleine bedrijven

- € 500 voor grote bedrijven.

U kunt dit overmaken naar NL 07 INGB0006676113 tnv Etty Hillesum centrum Deventer, met vermelding van uw voorkeur voor een letter en uw naam of die van uw bedrijf. Graag ook uw e-mail adres.


Informatie

Meer informatie: 0570-641003 of info@ettyhillesumcentrum.nl

Of kom naar onze open middag op woensdag 22 november. Van 13 tot 16 uur staan medewerkers klaar om al uw vragen over ons vernieuwingsproject te beantwoorden.

 

Misschien kent u mensen die ook een bijdrage zouden kunnen geven.

Stuur deze email dan met deze link aan hen door


 

MDD

 

Meldpunt Discriminatie

Voor vragen, advies, voorlichting en meldingen
www.mddeventer.nl - 06-53302462 - mail


 

   

Stuur deze e-mail door