Bezoekersinformatie

De nieuwe vaste expositie in het Etty Hillesum Centrum vertelt een eigentijds verhaal over het belang van de liefde en de gevolgen van discriminatie en uitsluiting. Het plaatst de lessen uit het verleden in de huidige tijd. Wat heeft Etty daarover te vertellen?

IMG 4416 nieuwe expo 3De tentoonstelling laat een groot aantal teksten van Etty zien en verbindt deze met actuele gebeurtenissen. Op verschillende plaatsen kunnen bezoekers een eigen inbreng achter laten.

De tentoonstelling bestaat uit kasten waarin teksten, foto’s, filmpjes te zien en te horen zijn. Elke kast heeft een eigen thema en steeds is Etty aanwezig met een citaat uit haar werk.

De eerste serie kasten bestaat uit de thema’s gelijke rechten, gelijke kansen, LHBTi-rechten wereldwijd, identiteit en de kracht van diversiteit.
De volgende serie laat het sluipende proces van uitsluiting zien van de Joodse medeburgers in de periode ’40-’45 en de reactie hierop van de rest van de Nederlandse bevolking.
Het persoonlijke lot van 22 kinderen wordt verteld aan de hand van de foto uit 1942. Er zijn twee korte films te zien met Felice Polak, het meisje in het witte jurkje in het midden van de foto.

IMG 4415 nieuwe expo 2Op het balkon is de boekenkast van Etty te zien en een verdieping van de Joodse geschiedenis en cultuur.

Achter de oude deuren van de vroegere wc-tjes is een wereldkaart te zien met voorbeelden van actuele situaties van uitsluiting. Ook zijn de namen te lezen van alle Joodse families uit Deventer die zijn omgekomen tijdens de tweede wereldoorlog.

De laatste serie kasten laat de levensloop van Etty zien. En Etty inspireert! Hier zien we de thema’s: liefde en onverschilligheid, menselijkheid, eigen verantwoordelijkheid. De laatste kast gaat over het motto van het EHC: Beter samen leven. Op deze kast staat ook het levensmotto van bijna alle gelovigen en niet gelovigen op aarde centraal; heb je naaste lief!

Aan het eind van de tentoonstelling kunnen een aantal teksten van Etty meegenomen worden om thuis nog eens te overdenken.

Delen van de tentoonstelling vormen ook een onderdeel van de vernieuwde educatie die het Etty Hillesum Centrum biedt aan het onderwijs.

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm