Winkel

We hebben een uitgebreide collectie aan beeldmateriaal in ons Documentatiecentrum zoals:

  • Inteviews met personen die Etty Hillesum persoonlijk gekend hebben
  • Herinneringen aan Joods Deventer
  • Documentaires

Alle dvd´s  kunnen in het Etty Hillesum Centrum worden bekeken. Tevens kunnen producties die in eigen beheer van het Etty Hillesum Centrum zijn gemaakt worden geleend. Van deze eigen producties kunnen ook kopieën worden besteld tegen een vergoeding.
Een dvd kost € 10,=.

Om het overzichtelijk te houden hebben we het beeldmateriaal in de volgende categorieën ingedeeld:

  • Etty Hillesum (nrs. A1 t/m A18)
  • Etty Hillesum Centrum (nrs. B1 t/m B5)
  • Joodse Geschiedenis/Tweede Wereldoorlog (nrs. C1 t/m C16)
  • Discriminatie/mensenrechten (nrs. D1 t/ D5)
  • (Vredes)educatie (nrs. E1 t/m E7)
  • Diversen (nrs. F1 t/m F4)

Etty Hillesum (nrs. A1 t/m A18)

A1. Een beeld van Etty Hillesum
Videoband bij de vaste tentoonstelling over het leven van Etty Hillesum.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 10 minuten.

A2. Herinneringen aan Etty Hillesum
Interviews met B.Cordes-Deeg, E.Ehrenburg-Pinto en C. van Nooten.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1996.

A3. Interview met Hanneke Starreveld-Stolte
Interview met Hanneke Starreveld, vriendin van Etty in de periode dat Etty op aanraden van de handlijnkundige Spier een dagboek begon te schrijven. Hanneke leest onder meer een brief voor, die Etty in deze periode aan haar schreef.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 23 minuten.
img132
A4. Interview met Hanneke Starreveld-Stolte
Ongemonteerd Interview met Hanneke Starreveld-Stolte, vriendin van Etty Hillesum.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 70 minuten.

A5. Herinneringen van Hanneke Starreveld aan Etty Hillesum
Symposium 2003.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2003; duur: 15 minuten.

A6. Twee vriendinnen van Etty in gesprek met Denise de Costa
Betty Cordes-Deeg, een vriendin van Etty in Deventer en Hanneke Starreveld-Stolte, een vriendin van Etty tijdens haar Amsterdamse periode spreken met Denise Costa.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2000; duur: 16 minuten.

A7. "Ik wil begrijpen wat er gebeurt" (citaat Etty Hillesum)
Een gesprek met Werner Stertzenbach en Trudel van Reest- de Vries.
Werner heeft Etty gedurende een jaar meegemaakt in kamp Westerbork. Ook Trudel verbleef in Westerbork. Beiden maakten gebruik van de mogelijkheid te vluchten, Etty niet.
Een beschouwing over Etty.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1996; duur: 14 minuten.

A8. Gedachten voor het leven
Een film over Etty Hillesum, gemaakt door John Gruter en Bart van Geel.
Kro 1996; duur: 22 minuten.

A9. Het verstoorde leven
Over leven en werk van Etty Hillesum. Met veel getuigenissen.
Een film van Jaap Walvis en Almar Tjepkema.
Nos 1994; duur 50 minuten.

A10. De wandeling
Een gesprek over Etty Hillesum tijdens een wandeling.
Kro 2001; duur: 25 minuten.

A11. Herinneringen van Hanneke Starreveld aan Etty Hillesumimg129
Een compilatie van: "Het verstoorde leven 1984", "Gesprek Hanneke Starreveld 1998" en "Twee vriendinnen van Etty Hillesum 1999".
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2003; duur: 21 minuten.

A12. Een brief, geschreven door Etty Hillesum aan Hanneke Starreveld
Voorgelezen door Hanneke Starreveld.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 6 minuten.

A13. Gezichten van Etty Hillesum

Fotocompilatie portretten van Etty Hillesum. Met muziek gespeeld door Mischa Hillesum.
Mozart en Chopin. Opname op grammofoonplaat ca. 1938.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2002; duur: 9 minuten.

A14. Manja Pach leest fragmenten uit de dagboeken en brieven van Etty Hillesum

Manja vertelt over het leven van Etty Hillesum, wat Etty voor haar zelf betekent en over de stichting van het Etty Hillesum Centrum.
RTV Oost; duur: 18 minuten.

A15. Interview met Julika Marijn en Margreet Blanken over Etty Hillesum
KRO-IKON LIVE; duur: 34 minuten

A16. Een zoektocht naar Etty Hillesum (hiervan is ook een exemplaar met Engelse- en Franse ondertiteling)
In deze film gaan drie brugklasleerlingen van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer op zoek naar antwoorden op de vragen: Waarom is onze school naar Etty Hillesum genoemd? En wie was Etty?
Uitgave: Tineke Metz, Welsum 2001; duur: 30 minuten.

A17. 60- ste sterfdag Etty Hillesum
Bloemlegging Etty Hillesum.
Uitzending door Deventer TV in 2003.

A18. Het vermoeden
Interview met Margreet Blanken over Etty Hillesum.
Uitgave: Ikon Hilversum 2004.


Etty Hillesum Centrum (nrs. B1 t/m B5)img117

B1. Opening Etty Hillesum Centrum op 5 mei 1996
Registratie van het Etty Hillesum Centrum.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1996; duur: 50 minuten.

B2. Opening Etty Hillesum Centrum
Integrale uitgave door Tineke Metz en Wicher Naberman; duur: 60 minuten.

B3. Compilatie opening en verbouw Etty Hillesum Centrum

Een compilatie van de opening van het Etty Hillesum Centrum op 5 mei 1995. Tevens een compilatie van de heropening op 26 november 1998 in verband met de verbouw van het Etty Hillesum Centrum.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 20 minuten.

B4. Herinneringen aan de joodse school en sjoel in Deventer
Een klein stukje geschiedenis van het Etty Hillesum Centrum.
Een interview met R.de Vries, wiens ouders conciërge waren en op de binnenplaats van de joodse school woonden.
En een interview met M. de Leeuw, die in de oorlog korte tijd zat ondergedoken in de sjoel.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 20 minuten.

B5. Nachtgedachten

Op stap met Herman Post. Judith Roosenschoon over het Etty Hillesum Centrum.
KRO 2004; duur: 5 minuten

 

Joodse Geschiedenis/Tweede Wereldoorlog (nrs. C1 t/m C16)

C1. Herinneringen aan Deventer in de Tweede Wereldoorlog
Interview met F. Noach-Brommet.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 23 minuten.

C2. Herinneringen aan Joods leven in Deventer en onderduikperiode WOII img131
M. de Leeuw vertelt over zijn jeugd in Deventer voor de Tweede Wereldoorlog en over zijn onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog, eveneens in Deventer.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1998; duur: 50 minuten

C3. Herinneringen aan Joods leven in Deventer
Interview met E. Ehrenburg- Pinto.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 1996; duur: 18 minuten.

C4. Deventer 1958
Een film van J. Levie.
Uitgave: Tineke Metz, Welsum 2002; duur: 20 minuten.

C5. De Joodse begraafplaats in Deventer
Een film van Bram van Spiegel en Lex Rutgers.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2002; duur 10 minuten.

C6. Een zondagochtend in Deventer
Een wandeling langs plaatsen die herinneren aan het Joodse leven in Deventer.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2002; duur: 40 minuten.

C7. Je hoort hier niet
Herinneringen uit mijn jeugd, Deventer 1940 - 1945.
Marietje Ehrenreich zat op de MULO toen de Tweede Wereloorlog uitbrak.
Door middel van een stadswandeling vertelt ze haar belevenissen uit die tijd.
Uitgave: Tineke Metz, Welsum; duur: 30 minuten.

C8. Herinneringen aan Deventer
Een film over Joods leven in Deventer.
Met E. Ehrenburg- Pinto, F. Noach- Brommet en M. de Leeuw.
Filmopnamen van A. Nijbroek, Deventer 1998; duur"15 minuten.

C9. Fragments of "The Disrupted Life"

Van Jaap Walvis en Almar Tjepkema.
Amsterdam 1984; duur: 10 minuten.

C10. De Joodse handel in de stad Deventer img131
Gesprekken met Rosie Golthof, Hennie Mesritz- Stibbe, Marietje Ehrenreich en vele anderen.
Uitgave Etty Hillesum Centrum 2004; duur: 40 minuten.

C11. Herinneringen aan het Joodse leven in Deventer
Gesprekken met Rita Serphos, Jack Koppels, Emmy Pinto en vele anderen.
Uitgave Etty Hillesum Centrum 2004; duur: 40 minuten.

C12. Post Hooghalen Westerbork
Herinneringskamp Westerbork Assen.
Duur: 13 minuten.

C13. Die Letze Fahrt der "Struma"
De vergeten joden van de "Struma". Roemeense-Joodse vluchtelingen in een poging naar Palestina te ontkomen.
Duitse documentaire van 2004; duur: 60 minuten.

C14. De koffers van Clara.
Document over schrijfster en pedagoge Clara Asscher- Pinkhof.
Op een zolder in Israël zijn onlangs twee koffers gevonden met een bijzondere inhoud. Ze behoorden toe aan Clara.
Nik Media; duur: 25 minuten.

C15. Het Apeldoornsche Bosch
Documentaire over deze joods-psychiatrische inrichting, waarvan de patiënten en verpleegkundigen op 21 januari 1943 weggevoerd werden naar het vernietigingskamp.
Documentaire van TV Gelderland, Arnhem 2004; duur: 25 minuten.

C16. Entartete Musik
The birth of a project.
"Entartete Musik" of "gedegenereerde muziek" bevat werken van componisten die tijdens de politieke toestanden in de jaren 1939/1940 niet uitgevoerd mochten worden.
Uitgave: Decca Londen 1996; duur: 40 minuten (Nederlands ondertiteld).

 

Discriminatie/Mensenrechten (nrs. D1 t/m D5)

D1. De rechten van de mens, respecteer ze en zorg dat ze gerespecteerd worden
Een educatieve film over de rechten van de mens.
Uitgave: 2001; duur: 14 minuten.

D2. Rasecht
Documentaire over de ontdekking dat het indelen van de mensheid in verschillende rassen op geen enkel genetisch-biologisch feit kan worden gestoeld.
Amerikaanse documentaire van 2004; duur: 60 minuten.

D3. Onbetaalbare hulp gezocht
Een voorlichtingsprogramma voor de werving van vrijwilligers in de decentrale opvang.
Vluchtelingenwerk, december 1994.

D4. Inner Force
Een documentaire over Centraal Amerikaanse Vrouwen.
Interamerican Institute for Human Rights 1994; duur 21 minuten.

D5. M?s que palabras
Over vrouwenrechten.
Nexus S.A 1995, Engelse versie.
D

(Vredes)educatie (nrs. E1 t/ E7)

E1. De Barst

Confrontaties met verzet, vrijheid en verdraagzaamheid.
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2002; duur: 17 minuten.

E2. De Barst
Instructiefilm bij de tentoonstelling "De Barst"
Uitgave: Etty Hillesum Centrum 2005; duur 17 minuten.

E3. Eén van ons
Een lessenserie over de Holocaust. Op deze videoband staan twee filmfragmenten:
1. De twintigste eeuw in 10 minuten en 2. Michieltje.
Uitgave: 1997; duur: 20 minuten.

E4. Filosoferen met kinderen
Kopie van het door de VPRO gemaakte programma "Noorderlicht".

E5. Daar hoeft het geen oorlog voor te zijn
Een educatief project over de Februaristaking 1941. Voor groep 7 en 8 Basisonderwijs.
Uitgave: Stichting Vredeseducatie Utrecht 2000.

E6. Een brug naar de toekomst
Herdenking van de slag om Arnhem.
Uitgave: Stichting Vredeseducatie Utrecht 2000.

E7. Ratjetoe
Een project over de multiculturele achtergronden van hedendaagse populaire muziek.
Voor het vak muziek in de basisvorming van het voortgezet onderwijs.
MIXT Stichting voor interculturele projecten. Klik hier voor meer informatie.

Diversen (nrs. F1 t/m F4)

F1. Kiki Soso Lhar Gyalo
Godmother in de Himalaya. Een kleurrijke film, vol afwisselende gebeurtenissen over het hart van de Tibetaanse cultuur.
Uitgave: Lotus Film 2002; duur 59 minuten.

F2. Internationaal Jiddisj Festival
Diverse optredens en interviews.
Amsterdam 24 november t/m 1 december 1991; duur: 90 minuten.

F3. We want the Light.
The Jews and German Music.
Uitzending BBC, februari 2004; duur: 60 minuten.

F4. The Gurse of the Hedgehog
Film over het zigeunerleven.
Dvcam 2004; duur: 93 minuten.

 

DE TABEL HIERONDER ZAL BINNENKORT WORDEN VERVANGEN!

Audio-visueel materiaal

 

Thema

Toelichting

Gemaakt door

Tijdsduur

1.

Een beeld van Etty Hillesum

Videoband bij vaste tentoonstelling over het leven van Etty Hillesum

EHC, Deventer 1998

10 min.

1a.

idem

     

1b.

idem

     

2.

Opening Etty Hillesum Centrum, 5 mei 1996

Registratie van het Etty Hillesum centrum,

EHC, Deventer 1996

50 min.

2a.

idem

     

3.

Opening Etty Hillesum Centrum

(integraal)

 

Tineke Metz en Wicher Naberman

60 min.

4.

Compilatie opening 5 mei 1996.

Verbouwing 1998

Heropening van het EHC

26 november 1998

EHC, Deventer 1998

20 min.

4a.

idem

     

5.

Herinneringen aan Etty Hillesum

Interviews: B.Cordes-Deeg/ E.Ehrenburg-Pinto/

C. van Nooten

EHC, Deventer 1996

 

6.

Interview met H. Starreveld-Stolte

Interview met H.Starreveld, vriendin van Etty in de periode dat Etty op aanraden van de handlijnkundige Spier een dagboek begon te schrijven.

Hanneke leest ondermeer een brief voor, die Etty in deze periode aan haar schreef.

EHC, Deventer 1998

23 min.

6a.

idem

     

6b.

idem

     

6c

Interview met Hanneke Starreveld-Stolte (ongemonteerd)

 

EHC, Deventer 1998

70 min.

6d

Herinneringen van Hanneke Staareveld aan Etty Hillesum

Symposium 2003

EHC, Deventer 2003

15 min.

7.

Twee vriendinnen van Etty in gesprek met Denise de Costa

Betty Cordes-Deeg, een vriendin van Etty in Deventer en Hanneke Starreveld-Stolte, een vriendin van Etty tijdens haar Amsterdamse periode, spreken met Denise.

EHC, Deventer 2000

16 min

7a.

idem

     

8.

"Ik wil begrijpen wat er gebeurt"

(citaat Etty Hillesum)

Een gesprek met Werner Stertzenbach en Trudel van Reest- de Vries.

Werner heeft Etty gedurende een jaar meegemaakt in kamp Westerbork. Ook Trudel verbleef in Westerbork.

Beiden maakten gebruik van de mogelijkheid te vluchten, Etty niet.

Een beschouwing over Etty

EHC, Deventer 1996

14 min.

8a.

idem

   

verdwenen

9.

Gedachten voor het leven

Etty Hillesum

KRO 1996.

Een film van John Gruter en Bart van Geel

22 min.

10.

Het verstoorde leven.

Over leven en werk van Etty Hillesum. Met veel getuigenissen

NOS 1994.

Een film van Jaap Walvis en Almar Tjepkema

50 min.

10a.

idem

     

10d.

idem

   

DVD+R

11.

De wandeling.

Een gesprek over Etty tijdens wandeling

KRO 2001

25 min

12.

Herinnering aan de joodse school en sjoel in Deventer.

Een klein stukje geschiedenis van het Etty Hillesum centrum.

Interview met R. de Vries, wiens ouders concierge waren en op de binnenplaats van de joodse school woonden.

Interview met M.de Leeuw, die in de oorlog korte tijd zat ondergedoken in de sjoel.

EHC, Deventer 1998

20 min.

12a.

idem

     

12b.

idem

     

13.

Herinneringen aan Deventer in de tweede wereldoorlog

Interview met F. Noach-Brommet.

EHC, Deventer 1998

23 min.

13a.

idem

     

14.

Herinneringen aan joods leven in Deventer

Interview met E. Ehrenburg-Pinto

EHC, Deventer 1996

18 min.

         

15.

Herinneringen aan Deventer

Joods leven in Deventer en onderduikperiode WO II.

M. de Leeuw vertelt over zijn jeugd in Deventer voor de Tweede wereldoorlog en zijn onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog, eveneens in Deventer

EHC, Deventer 1998

50 min.

16.

Deventer 1958

 

Een film van J. Levie, Welsum 2002

20 min.

17.

De joodse begraafplaats in Deventer

 

EHC, Deventer 2002,

Bram van Spiegel en Lex Rutgers

10 min.

18.

Een zondagochtend in Deventer

Een wandeling langs plaatsen die herinneren aan het joodse leven in Deventer

EHC, Deventer 2002

40 min.

18a.

idem

     

19.

Je hoort hier niet

Herinneringen uit mijn jeugd,

Deventer 1940-1945.

Marietje Ehrenreich zat op de MULO toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

Doormiddel van een stadswandeling vertelt ze haar belevenissen uit die tijd.

Welsum

Tineke Metz

30 min.

20.

Herinneringen aan Deventer

Joods leven in Deventer.

E.Ehrenburg-Pinto,

F. Noach-Brommet en M. de Leeuw

Deventer 1998,

Filmopnamen oud-Deventer,

A. Nijbroek

15 min.

21.

Herinneringen van Hanneke Starreveld aan Etty Hillesum

Een compilatie van:

Het verstoorde leven 1984,

Gesprek met Hanneke Starreveld 1998,

Twee vriendinnen van Etty Hillesum 1999

EHC, Deventer 2003

21 min.

22.

Een brief, geschreven door Etty Hillesum aan Hanneke Starreveld

Voorgelezen door Hanneke Starreveld

EHC, Deventer 1998?

6 min.

Zie ook catalogusnummer 6

23.

Gezichten van Etty Hillesum

Fotocompilatie portretten Etty Hillesum

EHC, Deventer 2002,

9 min.

Muziek gespeeld door Mischa Hillesum.

Mozart en Chopin.

Opname op grammofoonplaat ca. 1938

24.

Fragments of "The Disrupted Life"

 

Amsterdam 1984,

Jaap Walvis en Almar Tjepkema

10 min.

25.

Manja Pach leest fragmenten uit de dagboeken en brieven van Etty Hillesum

Manja vertelt over het leven van Etty Hillesum, wat Etty voor haarzelf betekent en over de stichting van het Etty Hillesum, Centrum

RTV-Oost

18 min.

26.

a. Interview met Julika Marijn en Margreet Blanken over Etty Hillesum

b. Nachtgedachten

Judith Roosenschoon over het Etty Hillesum Centrum

KRO-IKON LIVE

KRO 2004

34 min

5 min.

27.

Nachtgedachten

Op stap met Herman Post.

Judith Roosenschoon over het Etty Hillesum Centrum

KRO 2004

5 min.

28.

De joodse handel in de stad Deventer

Gesprekken met Rosie Golthof, Hennie Mesritz-Stibbe, Marietje Ehrenreich en vele anderen.

EHC,Deventer 2004

40 min.

28a.

idem

     

28D

Idem

   

DVD

29.

Herinneringen aan het joodse leven in Deventer

Gesprekken met:

Rita Serphos,

Jack Koppels,

Emmy Pinto en vele anderen

EHC, Deventer 2004

40 min.

29a.

idem

     

29D

idem

   

DVD

30

Een zoektocht naar Etty Hillesum

In deze film gaan drie brugklasleerlingen van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer op zoek naar antwoorden op de vragen: Waarom is onze school naar Etty Hillesum genoemd? En Wie was Etty?

Welsum 2001

Metz AudioVisuals

30 min.

 

30A

idem

     

30B

idem

     

31A

idem

   

Engels ondertiteling

31B

idem

   

Engelse ondertiteling

31C

idem

   

Engelse ondertiteling

31D

idem

   

Engelse ondertiteling

31F

idem

   

Franse ondertiteling

32

De Barst

Confrontaties met verzet, vrijheid en verdraagzaamheid

EHC

Deventer 2002

13 min.

32A

De Barst

Instructiefilm bij de tentoonstelling "De Barst "

EHC, Deventer 2005

.

17 min

33

Een van Ons

Een lessenserie over de Holocaust. Op deze videoband staan twee filmfragmenten.

De twintigste eeuw in 10 min.

Michieltje

1997

20 min.

34

Filosoferen met kinderen

Kopie van programma "Noorderlicht"

VPRO

 

35

De rechten van de mens, respecteer ze en zorg dat ze gerespecteerd worden

Educatieve film over de rechten van de mens

2001

14 min.

36

Post Hooghalen Westerbork

Herinneringskamp Westerbork

Assen

13 min.

37

Daar hoeft het geen oorlog voor te zijn

Educatief project over de Februaristaking 1941.

Groep 7 & 8 basisonderwijs

Utrecht 2000

 

38

Een brug naar de toekomst

Herdenking van de slag om Arnhem

Utrecht 2000

Stichting Vredeseducatie

39

Kiki Soso Lhar Gyalo

Godmother in de Himalaya.

Een kleurrijke film, vol afwisselende gebeurtenissen, over het hart van de Tibetaanse cultuur.

Lotus Film 2002

59 min.

 

40

Uit roulatie

     

40A

Uit roulatie

     

40B

Uit roulatie

     

41

60-ste sterfdag Etty Hillesum

Uitzending bloemlegging Etty Hillesum

Deventer 2003

DTV

 

42

Het vermoeden

Interview met Margreet Blanken over Etty Hillesum

Hilversem 2004

29 min.

Ikon

43

Die Letze Fahrt der "Struma"

De vergeten joden van de "Struma". Roemeense-Joodse vluchtelingen in een poging naar Palestina te ontkomen.

2004

60 min.

Duitse documentaire

44

Rasecht

Amerikaanse documentaire over de ontdekking dat het indelen van de mensheid in verschillende rassen op geen enkel genetisch-biologisch feit kan worden gestoeld.

2004

60 min

Amerikaanse documentaire

45

De koffers van Clara

Document over schrijfster en pedagoge Clara Asscher-Pinkhof.

Op een zolder in Isra‘l zijn onlangs twee koffers gevonden met een bijzondere inhoud. Ze behoorden toe aan Clara

Nik Media

45 min.

 

46

Het Apeldoornsche Bosch

Documentaire van TV Gelderland over deze joods-psychiatrische inrichting, waarvan pati‘nten en verpleegkundigenop 21 januari 1943 weggevoerd werden naar het vernietigingskamp

Arnhem 2004

25 min.

 

60

Entartete Muzsik

The birth of a project.

"Entartete Musik"of "gedegenereerde muziek"bevat werken van componisten die tijdens de politieke toestanden in de jaren 1939/ 1940 niet uitgevoerd mochten worden

Decca Londen 1996

40 min

Nederlands ondertiteld

61

Internationaal Jiddisj Festival

Diverse optredens en interviews

Amsterdam

24 nov. t/m 1 dec. 1991

90 min.

 

62

Ratjetoe

Een project over de multiculturele achtergronden van hedendaagse populaire muziek.

Voor het vak muziek in de basisvorming van het voortgezet onderwijs.

MIXT Stichting voor interculturele projecten

 

63

We want the Light

The Jews and German Music

Uitzending BBC, februari 2004

60 min.

 

63a

idem

     

63b

idem

   

CD-rom

64

The Curse of the Hedgehog.

Film over het zigeunerleven

Dvcam, 2004

93 min.

DVD

70

Onbetaalbare hulp gezocht

Een voorlichtingsprogramma voor de werving van vrijwilligers in de decentrale opvang

Vluchtelingen Werk,

Dec. 1994

 

A1

Videoband joodse thema´s

Inhoudsopgave: zie lijsten in doos

Verzameld door Lex en Tineke.

35.25 min.

archief

A2

Videoband joodse families.

Vier delen

Inhoudsopgave: zie lijsten in de doos

Verzameld door Lex en Tineke

2.17.48 uur

 

M1

M?°s que palabras

Over vrouwenrechten

Nexus S.A

1995

Engelse versie

Mensenrechten

M2

Inner Force

Een documentaire over Centraal Amerikaanse Vrouwen

Interamerican Institute for Human Rights

21 min.

1994

Mensenrechten

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm