Het ontstaan van het Etty Hillesum Centrum

In 2021 is het precies 25 jaar geleden dat het Etty Hillesum Centrum werd opgericht.

 

Herdenkingsweek

Op 30 november 1993 was het vijftig jaar geleden dat Etty Hillesum in Auschwitz werd omgebracht. Dit feit was in Deventer aanleiding voor een herdenkingsweek. Samen met een paar vrienden en bekenden organiseerden Manja Pach en Frits Grimmelikhuizen een week vol activiteiten met als thema: Joods leven, heden verleden en toekomst. Die week trok veel belangstelling en werd -achteraf gezien- het begin van het Etty Hillesum Centrum.

De Roggestraat

In het najaar van 1994 werd bekend dat het Deventer Filmhuis uit het gebouw in de Roggestraat zou vertrekken. Dit gebouw was van 1809 – 1892 als synagoge in gebruik geweest bij de Joodse gemeente van Deventer. Na de bouw van de grote sjoel in de Golstraat werd het Joodse school totdat de nationaal-socialisten in de Tweede Wereldoorlog een einde maakten aan het Joodse leven in Deventer.

Het vertrek van het Filmhuis was aanleiding voor Manja Pach en Frits Grimmelikhuizen om het College van Burgemeester en Wethouders voor te stellen dit gebouw een bestemming te geven die in verbinding staat met de Joodse geschiedenis ervan. De ervaringen opgedaan in de herdenkingsweek rond de 50ste sterfdag van Etty Hillesum maakten de naam van het in te richten centrum eenvoudig. Op 17 maart 1995 werd de Stichting Etty Hillesum Centrum opgericht. Er werd een begin gemaakt met het werven van donateurs en sponsors. De Etty Hillesum Stichting uit Amsterdam beloofde financiële ondersteuning en een tentoonstelling over het leven van Etty. Vanwege het 50e herdenkingsjaar van de Holocaust werd in het Holocaust-museum in Washington een beeldje onthuld van Etty Hillesum. Manja en Frits werden uitgenodigd voor het Symposium daar om te spreken over het op te richten Etty Hillesum Centrum.

© 2024 Etty Hillesum Centrum | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KVKnr: 41245266 | NL 07 INGB 0006 6761 13 | Grafisch ontwerp VRMGVR | Technische realisatie Sieronline B.V.