Visie & missie

"de omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert, dat men zijn leven er aan kan wijden de slechte te verbeteren.”

(Etty Hillesum, dagboek 3 juli 1942)

Visie

Het EHC staat voor een breed begrip van ‘mens zijn’. Naast de morele overweging van respect en verdraagzaamheid maken de verschillen onze samenleving ook sterker, het verschil stimuleert de originaliteit van mensen. Samen leven met verschillen biedt een breder perspectief voor antwoorden op een onzekere toekomst.

Missie

Het Etty Hillesum Centrum Deventer draagt bij aan ‘Beter Samen Leven’. Het EHC wil daarom werken aan het verder ontwikkelen van een inclusieve samenleving. De programma’s zijn erop gericht om jeugd en volwassenen bewust te maken van de gevolgen van uitsluiting en discriminatie vroeger en nu. Ze bevorderen zelfstandig (na)denken en eigen verantwoordelijkheid en stimuleren respect en nieuwsgierigheid naar de ander. Daarnaast neemt het EHC, middels het MDD (Meldpunt Discriminatie Deventer), discriminatieklachten in behandeling om herhaling te voorkomen.

Bronnen: Het EHC is op 5 mei 1996 opgericht. De eerste inspiratiebron wordt gevormd door het nagelaten werk van Etty Hillesum geschreven tussen 1941-1943. Liefde en zelfkennis maken een betere wereld. Haar ideeën hierover zijn terug te voeren op hoop, persoonlijke daadkracht en ongekende moed.

Eén ding is wel zeker: men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten. Ieder beetje haat dat men al aan het veel te vele haten toevoegt, maakt deze wereld onherbergzamer en onbewoonbaarder. (Etty Hillesum, dagboek 4 juli 1942)

De herinnering aan de Jodenvervolging door de eeuwen heen en in de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder, is de andere bron van het EHC. Het systeem van achterstelling, buitensluiten dat leidde tot massamoord aan toe.
De aandacht is verbreed naar verdrukte groepen vroeger en nu en naar de uitdagingen van de huidige en de toekomstige tijd. Het EHC verricht haar werkzaamheden met name voor de Deventer samenleving en omstreken en heeft de ambitie in 2024 dé autoriteit te zijn op het gebied van diversiteit en inclusie.

© 2024 Etty Hillesum Centrum | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KVKnr: 41245266 | NL 07 INGB 0006 6761 13 | Grafisch ontwerp VRMGVR | Technische realisatie Sieronline B.V.