Over het Centrum

In het Documentatiecentrum is educatief materiaal beschikbaar voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Een korte greep uit de mogelijkheden:ehc 1176318169

"Dit ben ik" (uitgave Anne Frank Stichting)
Lesmateriaal vol thema's over de alledaagse belevingswereld van kinderen van vier tot zeven jaar uit verschillende etnische groepen. Help leer-krachten om kinderen om kinderen voor te bereiden op het leven in een multiculturele samenleving.

"Een reis vanuit het paradijs. De wonderbaarlijke belevenissen van het joodse volk" (uitgave Educatieve Dienst Joods Historisch Museum).
Onderwijsprogramma's voor de eerste fase van het voortgezet onderwijs over aspecten van de joodse geschiedenis, de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland in cultureel, historisch en geografisch verband, overeenkomsten en verschillen tussen (minderheids-)groepen in de Nederlandse samenleving.

"Jodenvervolging in Nederland" (uitgave Hollandsche Schouwburg).
Bestemd voor groep 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een voorbereidend lespakket over de vervolging van (voornamelijk Amsterdamse) joodse burgers.

"Oorlog in muziek" (uitgave Stichting Herdenking Kamp Westerbork).
Lesmap voor het basisonderwijs. Aan de hand van informatie over de Tweede Wereldoorlog, Kamp Westerbork, andere situaties en verhaallijnen leren luisteren en zelf maken van muziek.

"Vooroordelen-koffer" (uitgave Stichting Vredeseducatie).
Spel met als thema vooroordelen, bedoeld voor kinderen en jongeren in onderwijs en jeugd- en jongerenwerk vanaf 11 jaar.

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm