Home

Visie:
In de huidige samenleving is het van groot belang dat "beter samenleven", in de zin van bewust en respectvol omgaan met de ander ongeacht afkomst of achtergrond, wordt geleerd en gestimuleerd.

ehc 1213600148Missie:

Het EHC wil een bijdrage leveren aan bewust en respectvol samenleven, met als bronnen de geschiedenis van de Deventer joden en het gedachtegoed van Etty Hillesum.

Doelstelling:
Het organiseren van activiteiten voor jong en oud die een positieve bijdrage leveren aan bewust en respectvol samenleven, met name in de stedendriehoek en Salland.

schoolklassenMiddelen:

  1. Een voor een breed publiek toegankelijke educatieve presentatie/tentoonstelling in de voormalige joodse school aan de Roggestraat in Deventer die een beeld geeft van de geschiedenis van een religieuze en culturele minderheid, de joden in Deventer.
  2. Het aanbieden van educatieve programma's aan het onderwijs en jongeren gericht op "respectvol samenleven".
  3. Het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen gericht op een beter begrip van en respect voor anderen in de directe omgeving.
  4. Een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke discussies rond thema's als integratie, sociale cohesie en culturele diversiteit en de organisatie van activiteiten rondom deze thema's.
  5. Het bekendmaken van, en het bundelen en verdiepen van kennis over het gedachtegoed van Etty Hillesum.

 

Ontwerp en realisatie website: Sitestorm